Enerjimizi Koruyalım Proje Yarışması

Enerji Verimliliği Yarışması

İnsanoğlu, dünya ve doğanın kaynaklarından yaşamın ilk zamanlarından beri yararlanmaktadır. Özellikle günümüzde gelişen teknoloji, enerji kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak kullanımını arttırmakta, enerjinin verimli kullanımı her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Şüphesiz daha yaşanabilir bir dünya, daha çok enerjiyle değil, daha verimli kullanılan enerjiyle mümkündür. Bu yarışma, enerji verimliliği konusunda ülkemizde lise düzeyindeki öğrencilerin bilinçlenmesini ve proje fikri oluşturmalarını amaçlamaktadır.

 • Yarışmanın Adı ve Kapsamı:

KTO Karatay Üniversitesi Enerji Verimliliği Proje Yarışması

  • Bu yarışma bir fikir proje yarışmasıdır.
  • Yarışmanın ana teması: Enerji Verimliliği
  • Yarışmanın sloganı: Enerjimizi Koruyoruz
 • Yarışmanın Amacı:
  • Yarışmanın amacı; enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda lise düzeyindeki öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve bu konuda fikirlerini hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.
 • Tanımlar:

Bu şartnamede geçen,

  • Üniversite; KTO Karatay Üniversitesini
  • Yarışma; KTO Karatay Üniversitesi Enerji Verimliliği Proje Yarışmasını
  • Yarışmacı; Yarışmaya başvuran 11 ve 12. sınıf düzeyindeki lise öğrencilerini
  • Mentör; Yarışmacının başvuru formunda belirttiği, öğrenciye katkı sağlayan öğretmenini
  • Jüri; Yarışmanın değerlendirmesini yapacak olan kurulu ifade etmektedir.
 • Yarışmanın Konusu:
  • Enerjinin ve tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunacak fikirler ve çözümler geliştirme.
  • Enerji kayıplarının önlenmesi, geri dönüşüm ve atıkların değerlendirilmesini sağlayacak önlemler alma ve fikirler geliştirme.
  • Tasarruf bilincinin geliştirilmesi ve israftan kaçınmaya yönelik yapılabilecekler konusunda fikir üretme.
  • Günlük yaşamda uygulanabilecek basit çözüm önerileri.
 • Başvuru Şartları:
  • Bu yarışmaya, yalnızca resmî ve özel liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
  • Yarışmaya başvurular bireysel olarak yapılacaktır; grup olarak yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  • İsteyen öğrenci, yarışmaya Mentör (öğretmeni) ile katılım sağlayabilir ve öğretmen desteği alabilir. Bunu başvuru sırasında ilgili alanda belirtmek zorundadır.
  • Yarışmaya başvurular https://enerjimiz.karatay.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
 • Yarışma Kuralları:
  • Öğrencilerden enerji verimliliği ile ilgili proje fikirlerini en az 750, en fazla 1500 kelimeden oluşan özgün bir makale ile anlatmaları istenmektedir.
  • Katılımcılardan özgün projeler ortaya koymaları, alıntılar için kaynak göstermeleri beklenmektedir.
  • Yarışma kapsamında değerlendirmeye sunulan eserlerde siyasi amaçlara hizmet etmemek, sakıncalı ve zararlı ifadeler içermemek, genel ahlak kurallarına uymak, bir ticari markanın reklamını yapmamak şartları aranır.
  • Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul eder.
  • Projenin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının ve öğrencisi olduğu lisenin adının yazılması şarttır. (Mentör var ise Mentör’ün adı soyadı ve görev yaptığı lisenin adı yazılmalıdır.)
  • Projelerin Times New Roman fontuyla, 12 punto yazılması gerekmektedir.
  • Projeler, https://enerjimiz.karatay.edu.tr adresine Word ve/veya PDF formatında başvuru formu doldurularak yüklenir. Katılımcıların elektronik posta, sosyal medya kanalları veya başka yollarla ileteceği eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma Takvimi:
  • 15 Ocak 2020: Yarışmanın duyurusunun yapılması.
  • 17 Şubat 2020: Yarışmanın resmi olarak başlaması ve internet ortamında başvuruların alınması.
  • 30 Nisan 2020: Başvuruların sona ermesi.
  • 8 Mayıs 2020: Sonuçların ilanı.
  • - : Ödül Töreni.
 • Yarışma Ödülleri:
  • Yarışmaya katılım sağlayanlara ödül olarak indirim, burs ve ücret verilecektir.
  • Katılımcılar yarışmaya mentörleri ile katılım sağlarsa, mentörlere yönelik ücret ödülü bulunmaktadır.
  • Yarışmada uygulanan indirim ve burs, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin tercih edilerek, yerleşilmesi ve kayıt yaptırılması halinde geçerlidir.
  • Yarışmanın ödüllerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:
 •  Yarışmaya Katılan Tüm Katılımcılara:
  • %5 İndirim;

Öncelikle her fikrin son derece önemli olduğu bu yarışmada, katılım sağlayan her öğrenciye %5 indirim sağlanmaktadır. Bu indirim KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin tercih edilerek, yerleşilmesi ve kayıt yaptırılması halinde geçerlidir.

 • Yarışmada 3. Olana:
  • Yarışmada 3. olan kişiye bir sefere mahsus 1.000 TL yarışma ödülü verilir.

Yarışmacının KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Programlarını tercih etmesi halinde;

  • Ücretli kazanırsa %25 indirim,
  • %50 indirimli kazanırsa %75 indirim,
  • Tam burslu programa yerleşmesi halinde 5.000 TL, bir defaya mahsus eğitim desteği sağlanır.
 • Yarışmada 2. Olana:
  • Yarışmada 2. olan kişiye bir sefere mahsus 2.000 TL yarışma ödülü verilir.

Yarışmacının KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Programlarını tercih etmesi halinde;

  • Ücretli kazanırsa %50,
  • %50 indirimli kazanırsa %100 burs,
  • Tam burslu kazanırsa 7.500 TL, bir defaya mahsus eğitim desteği verilir.
 • Yarışmada 1. Olana:
  • Yarışmada 1. olan kişiye bir sefere mahsus 3.000 TL yarışma ödülü verilir.

Yarışmacının KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Programlarını tercih etmesi halinde;

  • Yarışmacı, %100 burslu olarak öğrenim görür.
  • Tam burslu kazanırsa 10.000 TL, bir defaya mahsus eğitim desteği verilir.
 • Mentör Ödülleri:

İsteyen öğrenci mentör (öğretmeni) ile yarışmaya katılım sağlayabilir ve öğretmen desteği alabilir. Başvuru formunda mentör (öğretmen) kısmında yer alan eğitimcilere dereceye giren kişilere göre ödül verilecektir. Mentörlere aşağıda yer alan ödüller bir defaya mahsus verilir.

  • Birincilik Ödülü         : 3.000 TL
  • İkincilik Ödülü           : 2.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü      : 1.000 TL ile ödüllendirilir.
 • Son Hükümler
  • Katılımcılar sundukları eserlerin kullanım haklarını KTO Karatay Üniversitesi’ne devretmiş sayılır ve KTO Karatay Üniversitesi bu eserleri yarışma sonuçlarının ilanında veya katılımcıyı övücü şekilde sosyal medyada ve Üniversite’ye ait internet sayfaları ve basılı materyallerde kullanma hakkına sahiptir.
  • Yarışmacılar KTO Karatay Üniversitesi’ne kayıt olmasalar dahi ortaya çıkan eserlerin tüm kullanım hakları Üniversiteye aittir.        
  • KTO Karatay Üniversitesi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • Katılımcılar, bu şartnamede yer alan tüm koşulları eksiksiz şekilde kabul etmiş sayılır.  
  • Ödül kazanan yarışmacıların lise 11 ve 12. sınıf düzeyinde öğrenci olduklarını gösterir bir öğrenci belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • 18 yaşını doldurmayan yarışmacılar için veli muvafakatnamesinin yarışmaya başvuru sırasında doldurulması ve ilgili alana yüklenmesi zorunludur.
 • Yarışma Jürisi
  • Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay Üniversitesi Rektörü)
  • Dr. Hüseyin ERGUN (KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri)
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ (KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU (KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)
  • Ayça GÖKYER (KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü)
  • Hüseyin Ertuğrul YILDIRIM (KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü)
  • Zeyd AÇIKGÖZ (KTO Karatay Üniversitesi SKS Koordinatörlüğü)
  • Ahmet Hakan AKDEMİR (KTO Karatay Üniversitesi Enerji ve Gelecek Topluluğu Başkanı)
Muvafakatname İndir